Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1409 Solicitude de cambio de titularidade por cesión, de nichos, panteóns, columbarios ou cinseiros

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2612388

Solicitude de cambio de titularidade por cesión, de nichos, panteóns, columbarios ou cinseiros

  • Solicitude a nome da/s persoa/s cedente/s.

  • No caso de varias persoas cedentes, se a solicitude é tramitada por unha delas: outorgamento de representación.

  • DNI da/s persoa/s cedente/s e cesionaria/s.

  • Documento de cesión asinado por todas as partes.

  • Autoliquidación e xustificante do pagamento da taxa.

Pode descargar o modelo de solicitude editable para a súa presentación presencial premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico