Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1407 Solicitude de inhumación ou exhumación

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872906

Solicitude de inhumación ou exhumación

Para inhumacións:

 • Solicitude
 • DNI da persoa falecida ou literal de defunción
 • Licenza de sepultura / Certificado de cremación, no seu caso
 • Autoliquidación e xustificante de pagamento da taxa
 • Autorización familiar e DNI do familiar que autoriza
 • Outorgamento de representación á empresa funeraria
 • Documentación que acredite a titularidade do nicho/panteón/columbario ou autorización para a inhumación do titular do elemento.

Para exhumacións por redución/traslado:

 • Solicitude
 • Literal de defunción
 • Autorización de Sanidade
 • Autoliquidación e xustificante de pagamento da taxa
 • Autorización do familiar, DNI do familiar que autoriza
 • Outorgamento de representación á empresa funeraria, no seu caso
 • Documentación que acredite a titularidade do nicho/panteón/columbario

Volver
Rexistro electrónico