Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1402 Declaración da titularidade de bens

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1854851

Actuación municipal ante solicitudes de que se declaren bens como de titularidade municipal ou privada, se proceda á recuperación de oficio ou se teña coñecemento de que usurparon ou perturbaron bens municipais.

  • Identificación do ben á determinar a súa titularidade, que incluirá: referencia catastral, plano de situación a escala e plano de deslinde.
  • Xustificante de abono das taxas por expedición de documentos (informes técnicos).

Persoas físicas e xurídicas


Volver
Rexistro electrónico