Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

226B Procedemento de xustificación das subvencións destinadas á realización de investimentos para a modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra (Supera 21 Investimentos)

alertaDende : 23/03/2022 - Ata : 30/06/2022
alertaCódigo SIA: 2869020

Procedemento para a xustificación das axudas económicas outorgadas para a modernización e reactivación do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra, así como para solicitar o seu pagamento se non se solicitou o anticipo.

De acordo co previsto no artigo 16 das bases da convocatoria:

  • Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.

  • Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

  • Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

  • Fotografías das actuacións ou do proxecto que acrediten a súa realización.

  • Fotografía da colocación do cartel que dá publicidade da subvención do Concello de Pontevedra, que deberá manterse exposto ata o 31/12/2022

Persoas e entidades beneficiarias das subvenciones de conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/12/2021.

Pode consultar a listaxe de solicitudes con subvención premendo no seguinte enlace:


Volver