Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

137 Procedemento para a renovación de estranxeiros

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872907

A inscrición no Padrón Municipal só xurdirá efecto de conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local polo tempo que subsista o feito que a motivou e, en todo caso, deberá ser obxecto de renovación periódica cada dous anos cando se trate da inscrición de estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente.

  • Solicitude de renovación da inscrición padroal.
  • Fotocopia do documento de identificación (tarxeta residencia ou pasaporte)
Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

Volver