Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

136 Procedemento para a confirmación de estranxeiros

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872908

A partires da Proposta de formación do CERE para as eleccións ao Parlamento Europeo de xuño de 2009 e actualización conxunta dos Padróns municipais, e atendendo ás observacións dos representantes locais para a extensión do procedemento, o Consello de Empadroamento, na súa reunión de 27 de xuño de 2008, informou favorablemente a proposta de ampliación da realización de comprobacións periódicas da continuidade da residencia a todos os cidadáns extranxeiros que no están obrigados a renovar a súa inscrición padroal cada dous anos.

  • Solicitude de confirmación da inscrición padroal.
  • Fotocopia do documento de identificación (tarxeta residencia ou pasaporte) e certificado do Número de identificación de estranxeiro.
Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

Volver