Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

204B Xustificación de subvención para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2020 (Anual 2020)

alertaDende : 23/12/2021 - Ata : 24/01/2022

Procedemento para a xustificación das subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais 2020 (Anual 2020).

Asociacións e entidades deportivas privadas declaradas como beneficiarias na resolución definitiva do procedemento de subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2020 (Anual 2020).

ELECTRÓNICAMENTE

Dende a sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar. Para presentar a solicitude electrónica vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo o botón “rexistro electrónico”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizo de deportes Pabellón Municipal de Deportes Ría Juan Manuel Pintos s/n 986872013 De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de deportes Pabellón Municipal de Deportes Ría Juan Manuel Pintos s/n 986872013
Oficina Horario
Servizo de deportes De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
  • Formularios debidamente cubertos.
  • Memoria detallada da actividade.
  • Xustificación da publicidade xerada pola actividade que acredite a participación do Concello de Pontevedra no financiamento da actividade.
  • Certificado non débedas coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)
  • Documentos legais de xustificación dos gastos.
  • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
  • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
  • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  • Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Normativa municipal

Volver