Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1207 Solicitude certificado de boa execución

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1874072

Solicitud de certificado de boa execución de contrato celebrado co Concello de Pontevedra.

Solicitude cumprimentada achegando os datos relativos á denominación do contrato, datas e importes, sobre os cales solicítase o certificado de boa execución.

Se a presentación é electrónica só se precisa a achega da documentación indicada xa que os datos personais serán os consignados na propia solicitude electrónica (que constarán no xustificante de rexistro), se a presentación é presencial (nos casos en que proceda) achegarase tamén un escrito onde se fagan constar os datos personais do solicitante

Persoas adxudicatarias de contratos.


Volver
Rexistro electrónico