Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1205 Achega de xustificación de baixa temeraria

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872931

Mediante este procedemento poderá achegar xustificación documental da baixa temeraria requirida polo Servizo de Contratación.

Se a presentación é electrónica só se precisa a achega da documentación xustificativa da baixa xa que os datos personais serán os consignados na propia solicitude electrónica (que constarán no xustificante de rexistro), se a presentación é presencial (nos casos en que proceda) achegarase tamén un escrito onde se fagan constar os datos personais do solicitante

Os licitadores que fosen requiridos polo Servizo de Contratación.


Volver
Rexistro electrónico