Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1204 Presentación do plan de seguridade e saúde

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872917

Achega de avaliación de riscos laborais para o cumprimento da normativa reguladora da prevención de riscos laborais.

Se a presentación é electrónica só se precisa a achega da documentación do plan xa que os datos personais serán os consignados na propia solicitude electrónica (que constarán no xustificante de rexistro), se a presentación é presencial (nos casos en que proceda) achegarase tamén un escrito onde se fagan constar os datos personais do solicitante

Persoas adxudicatarias de contratos.


Volver
Rexistro electrónico