Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1203 Achega do plan de xestión de residuos

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872909

Achega do plan de xestión de residuos para o cumprimento da normativa reguladora da xestión dos residuos.

Se a presentación é electrónica só se precisa a achega da documentación do plan xa que os datos personais serán os consignados na propia solicitude electrónica (que constarán no xustificante de rexistro), se a presentación é presencial (nos casos en que proceda) achegarase tamén un escrito onde se fagan constar os datos personais do solicitante

Persoas físicas ou xurídicas adxudicatarias de contratos.


Volver
Rexistro electrónico