Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1201 Achega de documentación requerida polo Servizo de Contratación

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1870833

Mediante este procedemento poderá achegar documentación complementaria ou requirida polo Servizo de Contratación

Deberá achegar a documentación que se lle requira polo servizo tramitador e que se detalla no oficio recibido por vostede asi como outra documentación que estime oportuna.

Se a presentación é electrónica só se precisa a achega da documentación indicada xa que os datos personais serán os consignados na propia solicitude electrónica (que constarán no xustificante de rexistro), se a presentación é presencial (nos casos en que proceda) achegarase tamén un escrito onde se fagan constar os datos personais do solicitante.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico