headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

621 Solicitud de transmisión de licenza municipal de taxi

As licenzas de taxi son transmisibles inter vivos ou mortis causa trala autorización das administracións competentes, de acordo co artigo 17 da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte púiblico de persoas en vehículos de turismo de Galicia e os artigos 11 e 12 do Decreto 103/2018, do 13 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 4/2013.

Titulares de licenzas de taxi e calquera persoa física que acredite que cumpre cos requisitos para ser titular dos títutlos habilitantes.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico".

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • Solicitude de transmisión subscrita polo transmitinte e o adquirinte.
  • DNI e carné de conducir do transmitinte e do adquirinte.
  • Permiso municipal de condutor do adquirente, de ser o caso.
  • Certificación de estar ao corrente coa Facenda municipal, no caso de que non autorice a consulta destes datos.
  • Certificación de non ter débedas tributarias coa Seguridade Social, “Hacienda” (Estado) e “Facenda” (Xunta de Galicia), tanto do transmitinte como do adquirinte.
  • Xustificante do pagamento das taxas.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico