headerheader-400header-800
Volver

620 Procedemento para a revisión do carné municipal de condutor/a

Os permisos municipais de condutor/a serán revisados cada cinco anos, podendo ser prorrogados expresamente por outros cinco anos máis.

Os titulares de licenzas en activo e aos seus condutores asalariados.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico".

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • Solicitude.

  • Xustificante do pagamento da taxa.

  • Fotocopia do DNI, carné de conducir e permiso municipal de conducir.

  • Certificado médico conforme non se padece enfermidade infectocontaxiosa ou impedimento fisico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión.

  • Vida laboral.

  • Fotografía tamaño carné.

  • Certificado de non ter antecedentes penais.*

    * O certificado de non ter antecedentes penais expídese por parte do Ministerio de Xustiza. A Xerencia Territorial deste Ministerio máis próximo é na Coruña (Rúa Emilia Pardo Bazán, nº 1 – 1º B – 15005 – A Coruña – Tlf. 981 246 231), tamén pódese solicitar a través de calquera órgano da administración xeral do Estado (Subdelegación do Goberno). No caso de non achegar este documento o concello solicitará a súa expedición sempre que conte coa autorización expresa do interesado, neste caso o solicitante deberá autorizar ao Concello a solicitude deste documento.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver