Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1052 Outorgamento de representación ante a Oficina de Xuventude

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2868981

Outorgar a representación nun procedemento no que sexa vostede interesado implica ceder o exercicio que lle corresponde, respecto de cantas actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar datos e documentos, recibir comunicacións, formular peticións e solicitudes, interpoñer recursos ou reclamacións, alegar ou decidir non facelo, asinar dilixencias e outros documentos, etc respecto dese procedemento.

Lembre que:

  • Aínda que as xestións as realice o representante, este faino no seu nome e, polo tanto, os efectos das mesmas acaen sobre vostede como interesado.
  • A representación surte efecto con respecto do procedemento que teña sinalado no formulario correspondente, ou a calquera no que figure como interesado no caso de seleccionar a representación permanente.
  • Mentres non comunique que revogou a dita representación, esta surtirá efectos sen que poida alegar nada ao respecto no caso de perda de confianza no seu representante.
  • Copia do NIF do/a interesado/a e representante
  • Documento acreditativo da representación outorgada (no caso de representación legal)

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico