headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

877 Solicitude de devolucións derivadas da norma do tributo

Con este procedemento solicítase o rateo da cota tributaria do imposto sobre actividades económicas (IAE) ou do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) e, no seu caso, a anulación do recibo do padrón anual emitido, como consecuencia dunha baixa censual e sempre que o solicite antes do remate do prazo voluntario de cobro do padrón correspondente.

Os obrigados tributarios que consideren que a baixa censual no imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) na Dirección Xeral de Tráfico ou no imposto de actividades económicas (IAE) na AEAT lle permite o rateo da cota tributaria e, no seu caso, a anulación do recibo emitido.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Praza da Verdura s/n 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Praza da Verdura s/n 986804300 Ext 7220
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • No caso do IAE, copia da declaración de baixa tramitada ante a AEAT.
  • No caso do IVTM, copia da baixa na Dirección Xeral de Tráfico.
  • Cando o rateo supoña a solicitude de devolución de recibos pagados documento acreditativo da titularidade da conta bancaria.


Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico