Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

1001A Solicitude de renovación de licenza para o exercicio da venda ambulante

alertaDende : 01/12/2023 - Ata : 20/12/2023
alertaCódigo SIA: 287639

Solicitude de renovación de licenzas de venda ambulante.

  • Formulario 1001A debidamente cuberto.
  • NIF/NIE da persoa solicitante e, no seu caso, do representante.
  • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto (se procede)
  • Documentación relativa ao seguro de responsabilidade civil da actividade.
  • NIF das persoas traballadoras a cargo e a súa alta na seguridade social (de ser o caso)

Aqueles titulares de licenzas de venda ambulante que desexen a súa renovación


Volver