headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes pola taxa de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial constituídos pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa.

Data de publicación: 15/10/2021 - 27/12/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA