headerheader-400header-800
Volver

Exposición do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial de:

Entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Período impositivo, prazo e lugar.

Data de publicación: 11/10/2021 - 15/12/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA