headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa de agua, lixo e sumidoiros. Periodo voluntario

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Periodo voluntario

Data de publicación: 25/08/2021 - 10/11/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA