headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais

Período impositivo, lugar e prazo.

Data de publicación: 11/10/2021 - 27/12/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA