headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais

Periodo impositivo, prazo e forma de pagamento

Data de publicación: 10/09/2021 - 29/11/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA