headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial de:

Ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Periodo impositivo, lugar e prazo.

Data de publicación: 11/10/2021 - 15/12/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA