headerheader-400header-800

Solicite cita previa chamando ao telefono 986 850 337 para:

  • Rexistro (Casa da Luz na Praza da Verdura s/n)
  • Padrón de Habitantes (Casa da Luz na Praza da Verdura s/n)
  • Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra (Rúa Michelena, 30 andar 1)
  • Máis información

Duplicado de recibos para o pagamento

Procedementos e trámites