www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Pagamento de recibos

O pagamento de tributos de pago periódico (*) pode facerse a través da oficina virtual da sua entidade bancaria directamente, se dispón do servizo, ou a través dos enlaces dispostos no apartado MODO DE PAGO.

Para pagar con tarxeta de débito ou con cargo en conta deberá escoller como modo de pago o indicado como SPT Red.es. Este sistema requerirá identificación con DNIe ou certificado electrónico polo que se deberá indicar o NIF (con letra e sen caracteres especiais nin espazos) no apartado destinado a tal finalidade. A continuación ao premer en “Iniciar pagamento” será redirixido á pasarela de pagos do SPT (**) onde se lle indicarán os pasos a seguir.

Pagar recibo

Se descoñece os datos referencia, identificación e importe pode realizar o trámite de Obter copia de recibo

REF. RECIBO

IDENTIFICACIÓN

NIF

IMPORTE TOTAL ***

MODO DE PAGO

* Lembre vostede que só poderá aboar por este sistema os recibos de tributos periódicos.

** Máis información sobre a pasarela de pagos: http://pago.red.es/pago.

*** Importe total en euros tal e como figura no recibo. Use a coma ',' para separar os céntimos de euro.