www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Pagamento de recibos

Indique o recibo que desexa pagar. Cubra os campos baleiros (referencia, identificación e importe) copiando exactamente os datos que aparecen escritos no recibo que se lle enviou a casa*

Prema despois no botón Iniciar Pagamento para continuar co proceso.

Pagar recibo

Se descoñece os datos referencia, identificación e importe pode realizar o trámite de Obter copia de recibo

REF. RECIBO

IDENTIFICACIÓN

IMPORTE TOTAL**

MODO DE PAGO

* Lembre vostede que só poderá aboar por este sistema os recibos de tributos periódicos.

** Importe total en euros tal e como figura no recibo. Use a coma ',' para separar os céntimos de euro.