www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Regula a taxa por expedición de doccumentos administrativos.

Data de publicación: 21/12/2011

Categoría: Taxas

Tipo: Ordenanzas fiscais

Documentación:
  1. Descargar
    343 kB
Procedementos relacionados:
  1. Outras taxas
  2. Solicitude de autorización da celebración de cerimonias civís no Concello de Pontevedra
  3. Solicitude de certificados de empadroamento
  4. Solicitude de emisión de certificados relacionados co Servizo de Persoal
  5. 155 Solicitude de información sobre Asociacións inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.
  6. 507 Solicitude de información urbanística, consulta urbanística ou determinación de aliñacións e rasantes
  7. 856 Solicitude de expedición de documentos administrativos de natureza tributaria