www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Regula o réxime e o procedemento xeral do Concello e os seus organismos autónomos con relación á actividade de fomento: entendida como a acción da Administración encamiñada á protección ou promoción daquelas actividades no ámbito da cultura, recreación, actividade física e deporte, actividades económicas, xuventude, da ensinanza, sanitaria, ecolóxica, de servicios sociais, becas, premios ou axudas para a realización de traballos científicos, artísticos ou culturais, ou calquera outra actividade que complementen ou suplan os servicios de competencia municipal e que persigan un interese social ou de utilidade pública.

Data de publicación: 23/09/2004

Categoría: Subvencións

Tipo: Ordenazas e regulamentos

Documentación:
 1. Descargar
  152 kB
Procedementos relacionados:
 1. 200 Solicitude de subvención para desenvolvemento de actividades no ámbito da cultura 2018
 2. 203 Xustificación da subvención municipal a asociacións de nais e pais de alumnos de centros educativos sostidos con fondos públicos ano 2017
 3. 204 Xustificación de subvención a asociacións deportivas do Concello de Pontevedra para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2016 (Anual 2016)
 4. 205 Xustificación da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2016/17 (Escolas deportivas municipais 2016/17)
 5. 208 Inscrición e participación no concurso de Maios 2018
 6. 407 Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención en área de rehabilitación integral
 7. 408 Solicitude de redacción de memoria técnica de obra menor obxecto da axuda en área de rehabilitación integral
 8. 409 Solicitude de subvención. Edificio
 9. 410 Solicitude de subvención. Vivenda
 10. 411 Comunicación do inicio das obras obxecto de axuda en área de rehabilitación integral
 11. 412 Comunicación de remate das obras obxecto da axuda en área de rehabilitación integral
 12. 413 Autorización para a solicitude, xestión e tramitación da subvención en área de rehabilitación integral
 13. 414 Renuncia ao outorgamento de subvención en área de rehabilitación integral
 14. 415 Outorgamento de representación para a tramitación das axudas en áreas de rehabilitación integral