www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Esta ordenanza regula a instalación nas vías públicas dos veladores de establecementos dedicados a espectáculos públicos e actividades recreativas ou aos demais negociaos de análogas características e actividades que pretendan instalarse nas vías públicas.

Data de publicación: 01/09/1997

Categoría: Ocupacións de vía pública

Tipo: Ordenazas e regulamentos

Documentación:
  1. Descargar
    635,5 kB
  2. Descargar
    335 kB
Procedementos relacionados:
  1. 510 Solicitude de licenza de apertura sen obras
  2. 514VLBIS Comunicación previa de actos de uso do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal
  3. 905 Solicitude de instalación de veladores (mesas e cadeiras)