www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Formularios

Conxunto de formularios disponibles

Información do procedementoAcceso a datos


Información do procedementoAnimais potencialmente perigosos


Información do procedementoARI - Área de rehabilitación integral


Información do procedementoArmas


Información do procedementoArquivo municipal


Información do procedementoContratación


Información do procedementoCultura e Festas


Información do procedementoDisciplina urbanística


Información do procedementoFacenda


Información do procedementoMercados


Información do procedementoMultas de tráfico


Información do procedementoOcupacións de vía pública


Información do procedementoPadrón


Información do procedementoPatrimonio municipal


Información do procedementoPersoal e recursos humanos


Información do procedementoPolicía Local


Información do procedementoProtocolo


Información do procedementoRexistro de Asociacións


Información do procedementoRexistro Xeral


Información do procedementoServizos Sociais


Información do procedementoSubvencións


Información do procedementoTransportes


Información do procedementoUrbanismo


Información do procedementoOutros