www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Formularios

Conxunto de formularios disponibles

Información do procedementoAcceso a datos


Información do procedementoAnimais potencialmente perigosos


Información do procedementoARI - Área de rehabilitación integral


Información do procedementoArmas


Información do procedementoArquivo municipal


Información do procedementoCultura e Festas


Información do procedementoDisciplina urbanística


Información do procedementoFacenda


Información do procedementoMercados


Información do procedementoMultas de tráfico


Información do procedementoOcupacións de vía pública


Información do procedementoPadrón


Información do procedementoPersoal e recursos humanos


Información do procedementoPolicía Local


Información do procedementoProtocolo


Información do procedementoRexistro de Asociacións


Información do procedementoRexistro Xeral


Información do procedementoServizos Sociais


Información do procedementoTransportes


Información do procedementoUrbanismo