Outras licitacións Estas son as últimas entradas publicadas gl Contrato de reforma, ampliación e explotación da piscina de Campolongo 2017-07-23T22:00:00Z 2017-07-23T22:00:00Z 2017-07-23T22:00:00Z Xestión integral do ciclo da auga en Pontevedra 2017-08-23T22:00:00Z 2017-08-23T22:00:00Z 2017-08-23T22:00:00Z Adxudicación directa da concesión demanial da explotación dun aparcamento soterrado no subsolo da UA 35 do PXOM de Pontevedra 2018-02-28T23:00:00Z 2018-02-28T23:00:00Z 2018-02-28T23:00:00Z Licitación do contrato de servizos da cafetería da Praza da Liberdade 2018-11-14T23:00:00Z 2018-11-14T23:00:00Z Anuncio de licitación do contrato de servizos da cafetería da Praza da Liberdade 2018-11-14T23:00:00Z Licitación en réxime de libre concorrencia mediante concesión demanial de dous quioscos: Barcelos e Praia Fluvial 2018-06-18T22:00:00Z 2018-06-18T22:00:00Z 2018-06-18T22:00:00Z