Procesos selectivos Estas son as últimas entradas publicadas gl Lista de reserva (lista B) para a cobertura temporal, mediante a provisión interina, de prazas de ordenanza, vixiante, porteiro de colexio público de EGB, operario, subalterno de administración especial e operario de limpeza de oficinas 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Lista de reserva (lista B) para a provisión interina de prazas de arquitecto técnico, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de Administración especial, subescala técnica da clase técnicos medios 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Lista de reserva (lista C) para a provisión interina de prazas de arquitecto da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, encadradas no grupo A, subgrupo A-1. 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro técnico de obras públicas, grupo A-2 2016-06-26T22:00:00Z 2016-06-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-06-26T22:00:00Z Administrativo da escala de de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de administrativo de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z Arquitecto da escala de administración especial (lista B) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de arquitecto de administración especial 2016-03-16T23:00:00Z Arquitecto da escala de administración especial (lista C) 2017-11-16T23:00:00Z 2017-11-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista C para a provisión interina de prazas de arquitecto de administración especial 2017-11-16T23:00:00Z Arquitecto técnico da escala de administración especial (lista B) 2017-11-16T23:00:00Z 2017-11-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de arquitecto técnico de administración especial 2017-11-16T23:00:00Z Auxiliar da escala de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de auxiliar de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z Enxeñeiro técnico industrial de administración especial (lista B) 2016-01-25T23:00:00Z 2016-01-25T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-01-25T23:00:00Z Lista de reserva (lista B) para a cobertura temporal, mediante a provisión interina, de prazas de ordenanza, vixiante, porteiro de colexio público de EGB, operario, subalterno de administración especial e operario de limpeza de oficinas 2017-11-27T23:00:00Z 2017-11-27T23:00:00Z Resolución da creación da lista de reserva (lista B) para a cobertura temporal, mediante a provisión interina, de prazas de ordenanza, vixiante, porteiro de colexio público de EGB, operario, subalterno de administración especial e operario de limpeza de oficinas 2017-11-27T23:00:00Z Lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro informático, grupo A-1 2016-06-26T22:00:00Z 2016-06-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-06-26T22:00:00Z Operario da escala de administración especial (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de operario de administración especial 2016-03-16T23:00:00Z Operario da escala de administración especial (lista B) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de operario de administración especial 2016-03-16T23:00:00Z Subalterno da escala de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de subalterno de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z Técnico de administración xeral, grupo A-1 (lista C) 2016-01-25T23:00:00Z 2016-01-25T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-01-25T23:00:00Z Técnico da escala de administración xeral (lista B) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de técnico de administración general 2016-03-16T23:00:00Z Traballador/a social, grupo A-2 (lista C) 2016-01-25T23:00:00Z 2016-01-25T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-01-25T23:00:00Z Proceso selectivo de oficial do Servizo de extinción de incendios (OEP 2010) 2015-08-17T22:00:00Z 2015-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2015-08-17T22:00:00Z Proceso selectivo de sarxento do Servizo de extinción de incendios (OEP 2010) 2015-08-17T22:00:00Z 2015-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2015-08-17T22:00:00Z Proceso selectivo de inspector, grupo A-2 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: Proceso selectivo de Intendente, grupo A-1 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: Proceso selectivo de oficial, grupo C1, mobilidade horizontal 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-08-17T22:00:00Z Proceso selectivo de oficial, grupo C1 (promoción interna) Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: Proceso selectivo de policia, grupo C1 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 01 Dúas prazas de administrativo de administración xeral, grupo C1 (quenda libre) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 02 Sete prazas de administrativo de administración xeral, grupo C1 (quenda promoción interna) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 03 Duas prazas de auxiliar de administración xeral, grupo C2 (quenda libre) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 03 Unha praza de auxiliar de administración xeral, grupo C2 (quenda promoción interna) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 04 Tres prazas de subalterno de administración xeral, grupo AP 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 05 Dúas prazas de bombeiro-condutor, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 06 Unha praza de mestre electricista, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 07 Unha praza de mestre de obras, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 08 Unha praza de oficial electricista, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 09 Dúas prazas de oficial albanel, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 10 Unha praza de oficial de obras, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 11 Unha praza de oficial carpinteiro, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 12 Unha praza de sepultureiro, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z