Procesos selectivos Estas son as últimas entradas publicadas gl Lista de reserva de técnico auxiliar de xestión de residuos (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-11T22:00:00Z Lista de reserva de técnico xurídico de administración electrónica (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-11T22:00:00Z Lista de reserva de técnico medio de xestión (escala de administración xeral) 2018-04-12T22:00:00Z 2018-04-12T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-12T22:00:00Z Lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro técnico de obras públicas, grupo A-2 2016-06-26T22:00:00Z 2016-06-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-06-26T22:00:00Z Lista de técnico en tecnoloxías da información (escala de administración especial) 2018-09-04T22:00:00Z 2018-09-04T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2018-09-04T22:00:00Z Administrativo da escala de de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de administrativo de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z Arquitecto da escala de administración especial (lista B) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de arquitecto de administración especial 2016-03-16T23:00:00Z Arquitecto (lista C) da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, encadradas no grupo A, subgrupo A-1. 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2017-05-21T22:00:00Z Arquitecto técnico, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de Administración especial, subescala técnica da clase técnicos medios 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2017-05-21T22:00:00Z Auxiliar da escala de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de auxiliar de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z Enxeñeiro informático, grupo A-1 2016-06-26T22:00:00Z 2016-06-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2016-06-26T22:00:00Z Enxeñeiro técnico industrial de administración especial (lista B) 2016-01-25T23:00:00Z 2016-01-25T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2016-01-25T23:00:00Z Lista de reserva de enxeñeiro (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Resolución de creación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro, escala de administración especial, técnicos superiores (grupo A1) 2018-04-11T22:00:00Z Lista de reserva de técnico superior de xestión de residuos (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-11T22:00:00Z Operario da escala de administración especial (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de operario de administración especial 2016-03-16T23:00:00Z Operario da escala de administración especial (lista B) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de operario de administración especial 2016-03-16T23:00:00Z Ordenanza, vixiante, porteiro de colexio público de EGB, operario, subalterno de administración especial e operario de limpeza de oficinas 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2017-05-21T22:00:00Z Subalterno da escala de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de subalterno de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z Técnico de administración xeral, grupo A-1 (lista C) 2016-01-25T23:00:00Z 2016-01-25T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2016-01-25T23:00:00Z Técnico da escala de administración xeral (lista B) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista B para a provisión interina de prazas de técnico de administración general 2016-03-16T23:00:00Z Traballador/a social, grupo A-2 (lista C) 2016-01-25T23:00:00Z 2016-01-25T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2016-01-25T23:00:00Z Proceso selectivo de oficial do Servizo de extinción de incendios (OEP 2010) 2015-08-17T22:00:00Z 2015-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2015-08-17T22:00:00Z Proceso selectivo de sarxento do Servizo de extinción de incendios (OEP 2010) 2015-08-17T22:00:00Z 2015-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2015-08-17T22:00:00Z 01 Dúas prazas de administrativo de administración xeral, grupo C1 (quenda libre) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 02 Sete prazas de administrativo de administración xeral, grupo C1 (quenda promoción interna) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 03 Duas prazas de auxiliar de administración xeral, grupo C2 (quenda libre) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 03 Unha praza de auxiliar de administración xeral, grupo C2 (quenda promoción interna) 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 04 Tres prazas de subalterno de administración xeral, grupo AP 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 05 Dúas prazas de bombeiro-condutor, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 06 Unha praza de mestre electricista, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 07 Unha praza de mestre de obras, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 08 Unha praza de oficial electricista, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 09 Dúas prazas de oficial albanel, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 10 Unha praza de oficial de obras, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 11 Unha praza de oficial carpinteiro, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 12 Unha praza de sepultureiro, grupo C2 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z 13 Proceso selectivo de Intendente, grupo A-1 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 14 Proceso selectivo de inspector, grupo A-2 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 15 Proceso selectivo de oficial, grupo C1, mobilidade horizontal 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-08-17T22:00:00Z 16 Proceso selectivo de oficial, grupo C1 (promoción interna) Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 17 Proceso selectivo de policia, grupo C1 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 01 Proceso selectivo de oficial da Policía local, grupo C1 (promoción interna) 2018-07-26T22:00:00Z 2018-07-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-07-26T22:00:00Z 02 Proceso selectivo de policía da Policía local, grupo C1 (oposición libre) 2018-07-26T22:00:00Z 2018-07-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-07-26T22:00:00Z 03 Proceso selectivo de policía da Policía local, grupo C1 (mobilidade horizontal) 2018-07-26T22:00:00Z 2018-07-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-07-26T22:00:00Z