Formularios Estas son as últimas entradas publicadas gl 630 Animais perigosos solicitude conxunta de inscrición, licenza e renovación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 631 Solicitude de baixa del animal. 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 402 Solicitude de inscripción no directorio de axentes colaboradores TÉCNICOS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 403 Solicitude de inscripción no directorio de axentes colaboradores CONTRATISTAS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 404 Solicitude de inscripción no directorio de axentes colaboradores OFICIOS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 405 Solicitude de inscripción no directorio de axentes colaboradores SUBMINSITRADORES DE MATERIAIS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 406 Solicitude de inscripción no directorio de axentes colaboradores ENTIDADES E LABORATORIOS DE CONTROL 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 407 Solicitude de visita técnica de inspección para a actuación na área de rehabilitación integral 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-06-27T22:00:00Z 411 Comunicación do inicio de las obras 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-06-27T22:00:00Z 412 Comunicación do remate das obras 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-06-27T22:00:00Z 414 Modelo de renuncia 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z 415 Documento de representación 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z 911 Solicitude de autorización de armas de 4ª categoría - renovación 051 Solicitude de copia de arquivo Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 052 Solicitude de certificación de arquivo Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 1208 Solicitude de devolución de fianza/aval de contratista 2019-04-04T22:00:00Z 2019-04-04T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación gardeo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2019-04-04T22:00:00Z 143 Solicitude para a reserva de espazos no Pazo da Cultura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude para a reserva de espazos no Pazo da Cultura 2016-02-29T23:00:00Z 144 Solicitude para a reserva de espazos no Teatro Principal 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude para a reserva de espazos no Teatro Principal 2016-02-29T23:00:00Z 134 Solicitude de información 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 907 Achega de documentación complementaria ou requirida polo Servizo de Disciplina Urbanística Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 912 Solicitude de renovación - legalización de vao existente 800 Domiciliación bancaria de recibos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 801 Anulación domiciliación bancaria de recibos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 802 Solicitude de beneficios fiscais no IVTM 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 803 Solicitude de beneficios fiscais no IAE 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 804.1 Solicitude de bonificación no IBI 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 804.2 Solicitude de exención no IBI 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 805 Solicitude de bonificación no ICIO 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 806 Solicitude de beneficios fiscais no IIVTNU 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 806(Anexo) Listado de beneficiarios da herdanza 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 807 Solicitude de prórroga no IIVTNU (imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 808 Solicitude de redución na cota das taxas pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 830 Declaración tributaria para o IIVTNU 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 831 Declaración tributaria nas taxas pola prestación de servizos de auga, lixo e sumidoiro 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 832 Declaración tributaria na taxa pola recollida de lixo 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 833 Declaración tributaria de baixa/modificación pola ocupación de terreos de uso público 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 834 Declaración tributaria pola entrada de vehículos, reserva de espazo ou carga e descarga 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 835 Comunicación tributaria para o IIVTNU 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 840 Obtención de representación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 850 Comunicación de alta ou modificación de datos fiscais 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 856 Solicitude de documentos administrativos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 857 Presentación de documentación requirida 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 860 Solicitude de aprazamento ou fraccionamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 861 Solicitude de compensación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 865 Solicitude de adhesión o pago especial do IBI 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z <link rel="alternate" href="http://sede.pontevedra.gal/public/publications/list/description/FORMS/details/14517053?lang=gl" /> <author> <name /> </author> <updated>2017-01-24T23:00:00Z</updated> <published>2017-01-24T23:00:00Z</published> <summary type="text" /> <dc:date>2017-01-24T23:00:00Z</dc:date> </entry> <entry> <title /> <link rel="alternate" href="http://sede.pontevedra.gal/public/publications/list/description/FORMS/details/14517076?lang=gl" /> <author> <name /> </author> <updated>2017-01-24T23:00:00Z</updated> <published>2017-01-24T23:00:00Z</published> <summary type="text" /> <dc:date>2017-01-24T23:00:00Z</dc:date> </entry> <entry> <title /> <link rel="alternate" href="http://sede.pontevedra.gal/public/publications/list/description/FORMS/details/14517077?lang=gl" /> <author> <name /> </author> <updated>2017-01-24T23:00:00Z</updated> <published>2017-01-24T23:00:00Z</published> <summary type="text" /> <dc:date>2017-01-24T23:00:00Z</dc:date> </entry> <entry> <title /> <link rel="alternate" href="http://sede.pontevedra.gal/public/publications/list/description/FORMS/details/14517078?lang=gl" /> <author> <name /> </author> <updated>2017-01-24T23:00:00Z</updated> <published>2017-01-24T23:00:00Z</published> <summary type="text" /> <dc:date>2017-01-24T23:00:00Z</dc:date> </entry> <entry> <title /> <link rel="alternate" href="http://sede.pontevedra.gal/public/publications/list/description/FORMS/details/14517079?lang=gl" /> <author> <name /> </author> <updated>2017-01-24T23:00:00Z</updated> <published>2017-01-24T23:00:00Z</published> <summary type="text" /> <dc:date>2017-01-24T23:00:00Z</dc:date> </entry> <entry> <title>870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 871 Comunicación de conta corrente 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 876 Solicitude de rectificación de autoliquidación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 877 Solicitude de rateo de imposto 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 878 Solicitude de devolución da fianza da auga 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 879 Solicitude de devolución de fianza 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 890 Recurso de reposición 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 891 Alegacións 2016-03-03T23:00:00Z 2016-03-03T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line 2016-03-03T23:00:00Z 1001A Declaración responsable de solicitude de posto de venda ambulante 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 1001A Declaración responsable de solicitude de posto de venda ambulante 2016-02-29T23:00:00Z 903 Prego de alegacións multas de tráfico 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 904 Identificación de condutor responsable da infracción 900 Solicitude de entrada de vehículos e reserva de vía pública 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 901 Solicitude de ocupación de vía pública-Estadas e valados 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 902 Solicitude de ocupación de vía pública-Colectores de entullos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 905 Solicitude de instalación de veladores (mesas e cadeiras) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 908 Solicitude de ocupación de vía pública con plataforma elevadora ou guindastre móbil Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 909 Solicitude de devolución de fianza por ocupación de dominio público 2019-04-04T22:00:00Z 2019-04-04T22:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2019-04-04T22:00:00Z 135 Instancia alta e cambio de domicilio no padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de alta e cambio de domicilio no padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 136 Solicitude de confirmación de residencia 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de confirmación de residencia para estranxeiros. 2016-02-29T23:00:00Z 137 solicitude de renovación de residencia 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de renovación de residencia para estranxeiros. 2016-02-29T23:00:00Z 145 Modificación de datos persoais 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Modificación de datos persoais 2016-02-29T23:00:00Z 146 Presentación de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Presentación de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 147 Solicitude de certificado padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de certificado padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 1405 Solicitude de inscrición na listaxe de agarda para optar ás hortas comunitarias municipais Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 156 Solicitude de renuncia á oferta de nomeamento interino/ contratación laboral 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-03-16T23:00:00Z 157 Solicitude de aceptación de oferta de nomeamento interino/ contratación laboral 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2016-03-16T23:00:00Z 158 Solicitude de certificado do Servizo de Persoal 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z 197 Solicitude xeral de empregado público municipal dirixida ao Servizo de persoal do Concello de Pontevedra 2018-08-12T22:00:00Z 2018-08-12T22:00:00Z Poderanse descargar os modelos de solicitude editables publicados no apartado de “repositorio documental” da INTRANET do Concello de Pontevedra (identificándose co seu usuario e contrasinal de empregado público municipal) á que poderá acceder copiando e pegando no navegador o seguinte enlace: https://intranet.pontevedra.gal/intranet/ 2018-08-12T22:00:00Z 198 Solicitude de participación no proceso selectivo para a creación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos de psicólogo/a asesor/a do Centro de Información a Muller Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line. 199 Solicitude de participación no proceso selectivo para a creación dunha lista de reserva de prazas e postos de técnico de arquivo Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line. 250 Solicitude de participación no proceso selectivo para a creación dunha lista de reserva de prazas e postos de técnico de administración xeral Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line. 251 Solicitude de participación no proceso selectivo para a creación dunha lista de reserva de prazas e postos de informático Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line. 252 Solicitude de participación no proceso selectivo para a creación dunha lista de reserva de prazas e postos de traballador social Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line. 256 Solicitude de participación no proceso selectivo para a provisión de dúas (2) prazas de subalterno do Pazo de Congresos, quenda libre Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line. 258 Solicitude para a presentación de méritos na fase de concurso Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line 9101 Modelo autorización uso temporal da vía pública 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Modelo autorización uso temporal da vía pública 2016-02-29T23:00:00Z 133 Suxestión ou reclamación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 148 Solicitude ceremonias de bebés 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude ceremonias de bebés 2016-02-29T23:00:00Z 149 Solicitude de casamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de casamento 2016-02-29T23:00:00Z 130 Solicitude xeral 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 131 Achega de documentación complementaria 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z 132 Solicitude de clave de acceso á Sede electrónica 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 181 Comunicación de dirección de correo electrónico para avisos de notificacións electrónicas emitidas polo Concello de Pontevedra (persoas xurídicas e demais obrigados a relacionarse electronicamente) 2017-01-30T23:00:00Z 2017-01-30T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación debe gardalo no su equipo para presentalo electronicamente. 2017-01-30T23:00:00Z 183 Comunicación de dirección de correo electrónico para recibir avisos das notificacións emitidas polo Concello de Pontevedra (persoas físicas) 2017-01-30T23:00:00Z 2017-01-30T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo á súa solicitude on line 2017-01-30T23:00:00Z 150 Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e sus anexoa e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a sua presentación presencial ou ben gardarlos no su equipo para achegalos a a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 153 Solicitude de baixa de inscripción no rexistro municipal de asociacións 2016-03-01T23:00:00Z 2016-03-01T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-03-01T23:00:00Z 154 Solicitude de modificación da inscripción no rexistro municipal de asociacións 2016-03-01T23:00:00Z 2016-03-01T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-03-01T23:00:00Z 155 Solicitude de información do rexistro municipal de asociacións 2016-03-01T23:00:00Z 2016-03-01T23:00:00Z Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 2016-03-01T23:00:00Z 301 Solicitude de tarxeta de estacionamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de tarxeta de estacionamento 2016-02-29T23:00:00Z 302 Solicitude de axudas de emerxencia social municipal Descarge o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a a súa solicitude on line 202 Solicitude de subvención a asociacións de nais e pais de alumnos de centros educativos de Pontevedra sostidos con fondos públicos. Ano 2019 2017-05-22T22:00:00Z 2017-05-22T22:00:00Z O prazo de presentación de solicitudes é do 2 de marzo ata o 1 de abril de 2019. 2017-05-22T22:00:00Z 204A Solicitude de subvención para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2017 (Anual 2017) 204B Xustificación subvención a asociacións deportivas do Concello de Pontevedra para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2016 (Anual 2016) 2017-07-17T22:00:00Z 2017-07-17T22:00:00Z 2017-07-17T22:00:00Z 205A Solicitude da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2018/19 (Escolas deportivas municipais 2018/19) 2019-02-25T23:00:00Z 2019-02-25T23:00:00Z 2019-02-25T23:00:00Z 205B Xustificación da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2017/18 (Escolas deportivas municipais 2017/18) 2017-07-17T22:00:00Z 2017-07-17T22:00:00Z 2017-07-17T22:00:00Z 210 Solicitude de subvención nominal so Servizo de Deportes 2019 Solicitude de renovación do permiso municipal de condutor 2018-12-06T23:00:00Z 2018-12-06T23:00:00Z 2018-12-06T23:00:00Z 140 Declaración de dedicación exclusiva de condutor asalariado 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Expedición de carné municipal de condutor asalariado. Declaración xurada. 2016-02-29T23:00:00Z 141 Transmisión de licenza de taxi. Declaración xurada do adquirente 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Transmisión de licenza de taxi. Declaración xurada do adquirente. 2016-02-29T23:00:00Z 142 Transmisión da licenza de taxi. Declaración xurada do transmitinte 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Transmisión de licencia de taxi. Declaración xurada do transmitinte da licenza 2016-02-29T23:00:00Z 151 Solicitude de baixa de condutor asalariado 2016-02-25T23:00:00Z 2016-02-25T23:00:00Z Taxis. Formulario para solicitar a baixa do condutor asalariado. 2016-02-25T23:00:00Z 152 Solicitude de cambio de vehículo 2016-02-25T23:00:00Z 2016-02-25T23:00:00Z 2016-02-25T23:00:00Z 167 Solicitude subvención para adquisición de autotaxis adaptados o adaptación dos existentes 2016-06-29T22:00:00Z 2016-06-29T22:00:00Z 2016-06-29T22:00:00Z 401 Informe de avaliación de edificio 2016-03-15T23:00:00Z 2016-03-15T23:00:00Z Pode descargar o modelo de informe editable premendo no seguinte enlace: 2016-03-15T23:00:00Z 501 Solicitude de licenza de obras 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 501 Solicitude de licenza de obras 2016-02-29T23:00:00Z 502 Solicitude de licenza de primeira ocupación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 502 Solicitude de licenza de primeira ocupación 2016-02-29T23:00:00Z 503A Comunicación de cambio de titularidade de apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 503A Comunicación de cambio de titularidade de apertura 2016-02-29T23:00:00Z 503U Comunicación de cambio de titularidad de licenzas urbanísticas 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 503U Comunicación de cambio de titularidad de licenzas urbanísticas 2016-02-29T23:00:00Z 504 Solicitude de licenzas de parcelamento, división ou segregación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 504 Solicitude de licenzas de parcelamento, división ou segregación 2016-02-29T23:00:00Z 505 Solicitude de conformidade administrativa coa división de feito dunha finca ou coa innecesariedade de licenza de parcelamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 505 Solicitude de conformidade administrativa coa división de feito dunha finca ou coa innecesariedade de licenza de parcelamento 2016-02-29T23:00:00Z 506 Solicitude de expedición de documentos administrativos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 506 Solicitude de exoedición de documentos administrativos 2016-02-29T23:00:00Z 507 Solicitude de información urbanística, demarcación de aliñación e rasantes ou consulta urbanística 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 507 Solicitude de información urbanística, demarcación de aliñación e rasantes ou consulta urbanística 2016-02-29T23:00:00Z 508 Solicitude de licenzas de obra e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 508 Solicitude de licenzas de obra e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 509 Comunicación de remate de obras e solicitude de comprobación e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 509 Comunicación de remate de obras e solicitude de comprobación e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 510 Solicitude de licenza de apertura e posta en funcionamento (sen obras) 2017-05-28T22:00:00Z 2017-05-28T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo á súa solicitude on line 2017-05-28T22:00:00Z 511 Achega de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 511 Achega de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 512 Solicitude de ampliación de prazo para a achega de documentación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 512 Solicitude de ampliación de prazo para a achega de documentación 2016-02-29T23:00:00Z 513ABIS Comunicación previa do inicio de actividade económica e ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (sen obras) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 513ABIS Comunicación previa do inicio de actividade económica e ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (sen obras) 2016-02-29T23:00:00Z 513OABIS Comunicación previa de obras e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 513OABIS Comunicación previa de obras e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 514VLBIS Comunicación previa de obras 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 514VLBIS Comunicación previa de obras 2016-02-29T23:00:00Z 515 Solicitude de informe respecto das condicións de adecuación de vivenda a efectos de reagrupación familiar 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 515 Solicitude de informe respecto das condicións de adecuación de vivenda a efectos de reagrupación familiar 2016-02-29T23:00:00Z 516 Solicitude de prórroga de prazos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 516 Solicitude de prórroga de prazos 2016-02-29T23:00:00Z 518 Solicitude de permiso de vertedura 2018-07-04T22:00:00Z 2018-07-04T22:00:00Z Solicitude de permiso de vertedura 2018-07-04T22:00:00Z 261 Recurso de alzada contra actos do tribunal en procesos selectivos Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a sua presentación presencial ou ben gardarlo no su equipo para achegalo a súa solicitude on line.