Directrices e instruccións Estas son as últimas entradas publicadas gl Instrución sobre actuación municipal relativa a bens municipais 2011-10-20T22:00:00Z 2011-10-20T22:00:00Z Instrucións relativas a actuación municipal ante solicitudes de que se declaren bens como de titularidade municipal ou privada, se proceda a recuperación de oficio ou se teña coñecemento de que se usurparon ou pertubaron bens municipais 2011-10-20T22:00:00Z Directrices para aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos espazos públicos. 2009-02-26T23:00:00Z 2009-02-26T23:00:00Z Directrices para a aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos espazos públicos ditaminadas pola Comisión do Pleno de ordenación do territorio, infraestruturas e obras, en sesión de 11/02/2009. 2009-02-26T23:00:00Z