Directrices e instruccións Estas son as últimas entradas publicadas gl Instrución sobre actuación municipal relativa a bens municipais 2011-10-20T22:00:00Z 2011-10-20T22:00:00Z Instrucións relativas a actuación municipal ante solicitudes de que se declaren bens como de titularidade municipal ou privada, se proceda a recuperación de oficio ou se teña coñecemento de que se usurparon ou pertubaron bens municipais 2011-10-20T22:00:00Z Directrices para aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos espazos públicos. 2009-02-26T23:00:00Z 2009-02-26T23:00:00Z Directrices para a aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos espazos públicos ditaminadas pola Comisión do Pleno de ordenación do territorio, infraestruturas e obras, en sesión de 11/02/2009. 2009-02-26T23:00:00Z Instrución de deseño de dispositivos de calmado de tráfico 2019-02-03T23:00:00Z 2019-02-03T23:00:00Z Instrución elaborada ao abeiro do disposto no artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público co fin de garantir a seguranza viaria e a democratización do uso dos espazos públicos, para o que se levaron a cabo varias medidas encamiñadas ao calmado de tráfico, tanto estruturais coma normativas. 2019-02-03T23:00:00Z