Bandos Estas son as últimas entradas publicadas gl Campaña de revisión de tarxetas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida. 2008-02-24T23:00:00Z 2008-02-24T23:00:00Z Campaña de revisión de tarxetas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida. 2008-02-24T23:00:00Z Prohibición do subministro e servizo ou venda de bebidas alcohólicas a persoas menores de dezaseis anos. 1995-12-31T23:00:00Z 1995-12-31T23:00:00Z Prohibición do subministro e servizo ou venda de bebidas alcohólicas a persoas menores de dezaseis anos. 1995-12-31T23:00:00Z Normas para a celebración das fogueiras de San Xoán 2017-06-06T22:00:00Z 2017-06-06T22:00:00Z 2017-06-06T22:00:00Z Bando para público coñecemento da captura de gando mostrenco en Salcedo 2016-06-26T22:00:00Z 2016-06-26T22:00:00Z 27 de xuño 2016 2016-06-26T22:00:00Z Bando para público coñecemento da captura de gando mostrenco en Salcedo 2016-05-23T22:00:00Z 2016-05-23T22:00:00Z 24 de maio de 2016 2016-05-23T22:00:00Z Bandos de limpeza 2003-08-17T22:00:00Z 2003-08-17T22:00:00Z Regulan o funcionamento do servizo de limpeza e recollida do lixo. 2003-08-17T22:00:00Z Normas para a prestación do servizo de recollida de lixo. 1995-06-14T22:00:00Z 1995-06-14T22:00:00Z Normas para a prestación do servizo de recollida de lixo. 1995-06-14T22:00:00Z Protección do medio ambiente contra a contaminación acústica. 1997-10-02T22:00:00Z 1997-10-02T22:00:00Z Protección do medio ambiente contra a contaminación acústica. 1997-10-02T22:00:00Z Lembranza obrigas dos posuidores de animais domésticos. 2013-02-17T23:00:00Z 2013-02-17T23:00:00Z Lembranza obrigas dos posuidores de animais domésticos. 2013-02-17T23:00:00Z Bando de mobilidade. 2002-07-23T22:00:00Z 2002-07-23T22:00:00Z 2002-07-23T22:00:00Z Campaña de peonalización do casco histórico de Pontevedra. 1999-08-06T22:00:00Z 1999-08-06T22:00:00Z Campaña de peonalización do casco histórico de Pontevedra. 1999-08-06T22:00:00Z Carga e descarga de mercadorías e servizos no centro histórico de Pontevedra. 2006-11-14T23:00:00Z 2006-11-14T23:00:00Z Carga e descarga de mercadorías e servizos no centro histórico de Pontevedra. 2006-11-14T23:00:00Z Carga e descarga de mercadorías e servizos no contorno do santuario da nosa señora do refuxio a Divina Peregrina, declarada ben de interese cultural. 2011-12-25T23:00:00Z 2011-12-25T23:00:00Z Carga e descarga de mercadorías e servizos no contorno do santuario da nosa señora do refuxio a Divina Peregrina, declarada ben de interese cultural. 2011-12-25T23:00:00Z Estacionamento e carga e descarga de mercadorías no casco urbano de Pontevedra. 2008-01-29T23:00:00Z 2008-01-29T23:00:00Z Estacionamento e carga e descarga de mercadorías no casco urbano de Pontevedra. 2008-01-29T23:00:00Z Bando polo que se anuncia a celebración das cerimonias de bebés. 2013-10-24T22:00:00Z 2013-10-24T22:00:00Z Bando polo que se anuncia a celebración das cerimonias de bebés. 2013-10-24T22:00:00Z Bando sobre probición de consumo de drogas en lugares públicos. 2016-03-08T23:00:00Z 2016-03-08T23:00:00Z 24 de xullo de 1991 2016-03-08T23:00:00Z Lembranza dos deberes de ornato e seguridade nos inmobles 2012-06-25T22:00:00Z 2012-06-25T22:00:00Z Bandos de lembranza dos deberes de ornato e seguridade nos inmobles. 2012-06-25T22:00:00Z