www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

  Os meus expedientes

Nesta sección poderá consultar o estado de tramitación de aqueles expedientes que se inicien electrónicamente ou aqueles outros dos que o concello poda por a sua disposición a dita informacion, asi como aquelas solicitudes, escritos ou comunicacións presentadas tanto a través desta sede electrónica como no rexistro xeral municipal e descargarse un xustificante de presentación de tales documentos. Pode tamén acceder á presentación electrónica de solicitudes para aqueles procedementos que admiten tal posibilidade como a información sobre a tramitación.