www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

CALENDARIO DÍAS INHÁBILES

O calendario de días inhábiles, elabórase con sometemento ao calendario laboral oficial, fixando no seu respectivo ámbito (administración estatal, autonómica e local) os días inhábiles, -Art. 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O calendario laboral publícao a Dirección Xeral de Traballo do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais en cumprimento do establecido no Real Decreto 2001/1983 .

Días inhábiles do 2019

 • Marzo: 6
 • Abril: 18, 19
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 25

Días inhábiles do 2018

 • Xaneiro: 6
 • Febrteiro: 14
 • Marzo: 29, 30
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2017

 • Xaneiro: 6
 • Marzo: 1
 • Abril: 13, 14
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2016

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 10
 • Marzo: 24, 25
 • Maio: 17
 • Xuño: 24
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8

Días inhábiles do 2015

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 18
 • Marzo: 20
 • Abril: 2, 3
 • Maio: 1
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 2
 • Decembro: 8, 25

Días inhábiles do 2014

 • Xaneiro: 1, 6
 • Marzo: 5
 • Abril: 17, 18
 • Maio: 1, 17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25