www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Procedementos tributarios tramitables electrónicamente

Pode presentar electrónicamente as seguintes solicitudes de tipo tributario. Para presentar outro tipo de solicitudes, escritos e comunicacións debe dirixirse ao Concello de Pontevedra. Pode descargar os formularios dende a sección formularios de solicitude.