www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

258 Solicitude para a presentación de méritos na fase de concurso dun proceso selectivo en curso

Solicitude para achegar a documentación acreditativa dos méritos alegados na solicitude de participación no proceso selectivo para a formación de listas de reserva, unha vez superada a fase de oposición.

Todos/as aqueles/as aspirantes que superasen a fase de concurso.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"


- Modelo 258

- Documentación acreditativa dos méritos alegados

O prazo para a presentación dos méritos será de 3 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio dos/das aspirantes que superasen a fase de oposición no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra.


Volver
Rexistro electrónico