www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

910 Solicitude autorización paso vehículos elevada tonelaxe

Mediante este procedemento, poderá solicitar autorización de paso de vehículos de elevada tonelaxe.

Aquelas persoas físicas ou xurídicas que pretendan o paso de vehículos de grande tonelaxe ( superiores a 8 Tm en estradas municipais, 10 Tm dentro do casco urbano, e 3,5 Tm no centro histórico, co gallo de realización de obras e/ou transporte de instalacións, materiais, etc ( deberán contar con licenza municipal ou comunicación previa, segundo os casos ). A solicitude deberá ser informada pola Policía Local, canto o Servizos Técnicos, debendo constituir cando así se determine, unha fianza que responda dos posibles danos causados ao patrimonio municipal

As persoas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

                  • Fotocopia do dni do solicitante e escritura de constitución da sociedade, de ser o caso.

                  • Plano de situación.

                  • Ficha técnica do vehículo

                  • Esbozo detallado ( acotado ) da superficie que se pretende ocupar.

O paso deste tipo de vehículos precisará de autorización municipal, depósito dunha fianza ou garantía ( na maioría dos supostos ), e dispoñer dun título administrativo previo, ben licenza municipal de obras, ou comunicación previa de obras no seu caso.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185
Oficina Horario
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Volver
Rexistro electrónico