www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

205 Xustificación da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2016/17 (Escolas deportivas municipais 2016/17)

Procedemento de xustificación das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2016/2017 que promovan as entidades privadas sen ánimo de lucro, atendendo aos criterios de publicidade, concorrencia e obxectividade na concesión.

As entidades deportivas privadas sen ánimo de lucro, as federacións deportivas de carácter autonómico e as asociacións de nais e pais (ANPA) dos colexios públicos do rural do municipio de Pontevedra declarados como beneficiarios na resolución definitiva do procedemento de subvencións para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2016/17 (Escolas deportivas municpais 2016/17).

Electronicamente

Dende a sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo o botón “rexistro electrónico”.

  • Formularios debidamente cubertos.

  • Memoria detallada da actividade.

  • Xustificación da publicidade xerada pola actividade que acredite a participación do Concello de Pontevedra no financiamento da actividade.

  • Documentos legais de xustificación dos gastos.


Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de deportes Pavillón municipal de deportes r/ Xoán Manuel Pintos, s/n 986872013 De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de deportes Pavillón municipal de deportes r/ Xoán Manuel Pintos, s/n 986872013
Oficina Horario
Servizo de deportes De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
  • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo qu ese aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

  • Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

    Normativa municipal


Volver
Rexistro electrónico