www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

181 Comunicación de dirección de correo electrónico para avisos de notificacións electrónicas emitidas polo Concello de Pontevedra (persoas xurídicas e demais obrigados a relacionarse electronicamente coas AA.PP.)

A través deste procedemento poderase comunicar un ou varios enderezos electrónicos para o envío dun aviso de todas as notificacións que emita o Concello de Pontevedra. Deste xeito, no momento en que o Concello de Pontevedra emita unha notificación enviaráselle un aviso ao enderezo de correo sinalado con fin de por no seu coñecemento a existencia de dita comunicación e as indicacións para acceder ao contido da mesma.

De coformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, as persoas xurídicas e demais suxeitos establecidos no artigo 14.2 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís, quen represente a un interesado que esté obrigado a relacionarse electronicamente e os empregados públicos para os trámites que realicen na súa condición de empregados públicos) están obrigados a relacionarse coa administración a través do medios electrónicos para a realización de calquera trámite e a recibir as notificacións por esta canle.

Así mesmo, poderase solicitar deixar de recibir os avisos no correo/s electrónicos que sinalen.

Persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de octubre, (entidades sin personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistadores da propiedade e mercantís, quen represente a un interesado que esté obrigado a relacionarse electronicamente e os empregados públicos nos trámites que realicen na súa condición de empregados públicos).

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesaria achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

Modelo de solicitude 181

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 1º 986804300 ext 7220 De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre) y navidad (del 23 de diciembre al 6 de enero) de lunes a viernes de 8:30 a 13:45
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 1º 986804300 ext 7220
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre) y navidad (del 23 de diciembre al 6 de enero) de lunes a viernes de 8:30 a 13:45

Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas


Volver
Rexistro electrónico