www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

181 Comunicación de dirección de correo electrónico para avisos de notificacións electrónicas emitidas polo Concello de Pontevedra

A través deste procedemento tanto as persoas físicas como as xurídicas poderán comunicar un ou varios enderezos electrónicos para o envío dun aviso de todas notificacións que emita o Concello de Pontevedra. Deste modo, no momento en que o Concello de Pontevedra emita unha notificación enviaráselle un aviso ao enderezo de correo señalado con fin de por no seu coñecemento a existencia de dita comunicación e as indicacións para acceder ao contido da mesma.

De coformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, as persoas xurídicas e demais suxeitos establecidos no artigo 14.2 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) están obrigados a relacionarse coa administración a través do medios electrónicos para realización de calquera trámite e a recibir as notificacións por esta canle.

Asimismo, para o caso das persoas físicas, mediante este procedemento poden solicitar ao Concello de Pontevedra que as notificacións sucesivas se lle practiquen unicamente por medios electrónicos. En todo caso as persoas físicas poderán cambiar en calquera momento a forma elixida para recibir as notificacións debendo comunicalo previamente mendiante o procedemento 182.

Persoas xurídicas e suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de octubre, (entidades sin personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistadores da propiedade e mercantís) e persoas físicas que queiran comunicar un enderezo de correo electrónico para recibir os avisos das notificacións que emita o Concello de Pontevedra asi como persoas físicas que soliciten ser notificados electronicamente polo Concello de Pontevedra con carácter xeral en todos procedementos nos que teña condición de interesados.

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

Modelo de solicitude 181

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 1º 986804300 ext 7220 De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre) y navidad (del 23 de diciembre al 6 de enero) de lunes a viernes de 9:00 a 13:45
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 1º 986804300 ext 7220
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre) y navidad (del 23 de diciembre al 6 de enero) de lunes a viernes de 9:00 a 13:45

Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas


Volver
Rexistro electrónico