www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

165 Solicitude de participación en proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva de conserxe de centros escolares

Proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva (lista B) para a cobertura temporal, mediante a provisión interina, de prazas de ordenanza, vixiante, porteiro de colexio público de EGB, operario, subalterno de administración especial e operario de limpeza de oficinas, da subescala de administración especial (clase de cometidos especiais e clase de persoal de oficios), incardinadas no grupo AP e cuxos titulares prestan servizos na Unidade Operativa de Conserxería de Centros Escolares (UOCCE)

Todos aqueles que soliciten participar no proceso de selección e que cumpran os requisitos establecidos nas correspondentes bases reguladoras da convocatoria

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

  • Modelo de solicitude debidamente cuberto
  • Fotocopia do DNI
  • Currículum vitae
  • Copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
SERVIZO DE PERSOAL Michelena, 30 1º 986804300 EXT 7070 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
SERVIZO DE PERSOAL Michelena, 30 1º 986804300 EXT 7070
Oficina Horario
SERVIZO DE PERSOAL De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Volver