www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

414 Renuncia ao outorgamento de subvención en área de rehabilitación integral

Mediante esta solicitude o/a interesado/a poderá renunciar á subvención en calquera momento posterior á notificación da concesión da subvención

Los/las interesados/as que están tramitando una subvención dentro de una ARI declarada en el Ayuntamiento de Pontevedra (ARI de Estribela o ARI do Conxunto Histórico).

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

  • Modelo de solicitude debidamente cuberto

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
OFICINA TÉCNICA DE REHABILITACIÓN ARI Calle Don Filiberto, 3º 986804300 EXT 7590 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
OFICINA TÉCNICA DE REHABILITACIÓN ARI Calle Don Filiberto, 3º 986804300 EXT 7590
Oficina Horario
OFICINA TÉCNICA DE REHABILITACIÓN ARI De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Puede descargar el modelo de solicitud editable pulsando en el siguiente enlace:

-Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

-Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

-Regulamento da Lei xeral de subvencións aprobado por RD 887/2006, do 21 de xullo

Normativa municipal:


Volver