www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

840 Outorgamento de representación

Outorgar a representación nun procedemento no que sexa vostede interesado implica ceder o exercicio que lle corresponde, respecto de cantas actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar datos e documentos, recibir comunicacións, formular peticións e solicitudes, interpoñer recursos ou reclamacións, alegar ou decidir non facelo, asinar dilixencias e outros documentos, etc respecto dese procedemento.

Lembre que:

a) Aínda que as xestións as realice o representante, este faino no seu nome e, polo tanto, os efectos das mesmas acaen sobre vostede como interesado.

b) A representación surte efecto respecto do procedemento que teña sinalado no formulario correspondente.

c) Mentres non comunique a este OTXT que revogou a dita representación, esta surtirá efectos sen que poida alegar nada ao respecto no caso de perda de confianza no seu representante.

Ao interesado que desexe actuar ante o Órgano de tesouraría e xestión tributaria por medio dun representante que se faga cargo de todas ou parte das xestións que lle correspondan, xa sexa a dita representación voluntaria ou legal.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica vostede pode adxuntar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

- Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.

- Copia do NIF do interesado e do representante.

- Documento que acredite a representación no caso de representación legal.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Tesouraría e recadación Michelena, 30, 2º 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Inspección tributaria Michelena, 30 2º 986804300 ext 7372 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Tesouraría e recadación Michelena, 30, 2º 986804300 ext 7335
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300
Inspección tributaria Michelena, 30 2º 986804300 ext 7372
Oficina Horario
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Inspección tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver