www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Procedemento para a revisión do carné municipal de condutor

Os permisos municipais de condutor/a serán revisados cada cinco anos, podendo ser prorrogados expresamente por outros cinco anos máis.

Os titulares de licenzas en activo e aos seus condutores asalariados.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

  • Solicitude.

  • Xustificante do pagamento da taxa.

  • Fotocopia do DNI, carné de conducir e permiso municipal de conducir.

  • Certificado médico conforme non se padece enfermidade infectocontaxiosa ou impedimento fisico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión.

  • Vida laboral.

  • Fotografía tamaño carné.

  • Certificado de non ter antecedentes penais.*

    * O certificado de non ter antecedentes penais expídese por parte do Ministerio de Xustiza. A Xerencia Territorial deste Ministerio máis próximo é na Coruña (Rúa Emilia Pardo Bazán, nº 1 – 1º B – 15005 – A Coruña – Tlf. 981 246 231), tamén pódese solicitar a través de calquera órgano da administración xeral do Estado (Subdelegación do Goberno). No caso de non achegar este documento o concello solicitará a súa expedición sempre que conte coa autorización expresa do interesado, neste caso o solicitante deberá autorizar ao Concello a solicitude deste documento.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Sección de servizos compartidos Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver