www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Procedemento para a revisión do carné municipal de conducir

Os permisos municipais de conducir serán revisados cada cinco anos, podendo ser prorrogados expresamente por outros cinco anos máis.

Os titulares de licenzas en activo e aos seus condutores asalariados.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

  • Solicitude.

  • Xustificante do pagamento da taxa.

  • Fotocopia do DNI, carné de conducir e permiso municipal de conducir.

  • Certificado médico conforme non se padece enfermidade infectocontaxiosa ou impedimento fisico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión.

  • Vida laboral.

  • Fotografía tamaño carné.

  • Certificado de non ter antecedentes penais.*

    * O certificado de non ter antecedentes penais expídese por parte do Ministerio de Xustiza. A Xerencia Territorial deste Ministerio máis próximo é na Coruña (Rúa Emilia Pardo Bazán, nº 1 – 1º B – 15005 – A Coruña – Tlf. 981 246 231), tamén pódese solicitar a través de calquera órgano da administración xeral do Estado (Subdelegación do Goberno). No caso de non achegar este documento o concello solicitará a súa expedición sempre que conte coa autorización expresa do interesado, neste caso o solicitante deberá autorizar ao Concello a solicitude deste documento.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
SECCIÓN DE SERVIZOS COMPARTIDOS Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
SECCIÓN DE SERVIZOS COMPARTIDOS Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
SECCIÓN DE SERVIZOS COMPARTIDOS De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Volver