www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

138 Solicitud de licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos

A tenencia de calquera animais clasificados como potencialmente perigosos requirirá a previa obtención dunha licenza administrativa, que será outorgada polo Concello de residencia do solicitante.

Os propietarios y tenedores de animais considerados como potencialmente perigosos.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

1) Certificado de non ter antecedentes penais. Con obxecto de acreditar que non foi condenado por delictos de homicidio, lesións, torturas, contra a libertade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos.

-Lugar de obtención do certificado: Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza –teléfono de información: 981-24.62.31-. Tamén se poderá solicitar a través de Subdelegación de Goberno sita na Praza de España. No caso de non achegar este documento o solicitaría o mesmo Concello, sempre contando coa súa autorización expresa.

2) Certificado de non haber sido sancionado por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999, do 23 de decembro. con algunhas das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13.

-Lugar de obtención do certificado: Delegacións Territoriais da Xunta de Galicia.

3) Certificado orixinal de capacidade física do titular do animal potencialmente perigoso expedido por centro de recoñecemento debidamente autorizado.

4) Certificado de aptitude psicolóxica para a tenencia de animais potencialmente perigosos expedido por centro de recoñecemento debidamente autorizado.

5) Copia do DNI.

6) Fotografía tamaño carné.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de secretaría e asuntos xerais Michelena, 30 1º 986804300 EXT 7240 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de secretaría e asuntos xerais Michelena, 30 1º 986804300 EXT 7240
Oficina Horario
Servizo de secretaría e asuntos xerais De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
  • Lei 50/1999,e 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos.
  • Real decreto 287/2002, de 22 de marzo de desenvolvemento da Lei 50/1999.
  • Lei autonómica 1/1993, de 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en cautividade.
  • Decreto 153/1998, de 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a lei 1/1993.
  • Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

Volver
Rexistro electrónico