www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

630 Solicitud de licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos

A tenza de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso requirirá a previa obtención dunha licenza administrativa, que será outorgada polo Concello de residencia do solicitante.

Os propietarios e posuidores de animais considerados como potencialmente perigosos.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar no:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesaria achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, DNI ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

1) Certificado de non ter antecedentes penais. Con obxecto de acreditar que non foi condenado por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a libertade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos.

-Lugar de obtención do certificado: Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza –teléfono de información: 981-24.62.31-. Tamén se poderá solicitar a través de Subdelegación de Goberno sita na praza de España. No caso de non achegar este documento o solicitaría este Concello, sempre contando coa súa autorización expresa.

2) Certificado de non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, do 23 de decembro. con algunhas das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13.

-Lugar de obtención do certificado: Delegacións Territoriais da Xunta de Galicia.

3) Certificado orixinal de capacidade física do titular do animal potencialmente perigoso expedido por centro de recoñecemento debidamente autorizado.

4) Certificado de aptitude psicolóxica para a tenza de animais potencialmente perigosos expedido por centro de recoñecemento debidamente autorizado.

5) Copia do DNI.

6) Fotografía tamaño carné.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de secretaría e asuntos xerais Michelena, 30 1º 986804300 EXT 7240 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de secretaría e asuntos xerais Michelena, 30 1º 986804300 EXT 7240
Oficina Horario
Servizo de secretaría e asuntos xerais De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
  • Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos.
  • Real decreto 287/2002, de 22 de marzo de desenvolvemento da Lei 50/1999.
  • Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.

Volver
Rexistro electrónico