www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Solicitude de modificación de datos persoais no Padrón de habitantes.

Todos os veciños deben comunicar ao seu Concello as variacións que experimenten as súas circunstancias persoais na medida en que impliquen unha modificación dos datos que deban figurar no Padrón Municipal con carácter obrigatorio, como son:

 • Nome e apelidos.
 • Sexo.
 • Domicilio habitual.
 • Nacionalidade.
 • Lugar e data de nacemento.
 • Nº do seu documento de identidade.
 • Nivel académico.

Toda persoa que resida en España ten a obriga de empadroarse no municipio onde resida habitualmente.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

 • Solicitud de modificación de datos personales
 • Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte del solicitante y del documento que justifique la modificación.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Sección de servizos compartidos Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:
 • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
 • Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
 • Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o regulamento de poboación e demarcación das entidades locais.

Volver