www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Declaración da titularidade de bens

Actuación municipal ante solicitudes de que se declaren bens como de titularidade municipal ou privada, se proceda á recuperación de oficio ou se teña coñecemento de que usurparon ou perturbaron bens municipais.

Persoas físicas e xurídicas

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

  • Identificación do ben á determinar a súa titularidade, que incluirá: referencia catastral, plano de situación a escala e plano de deslinde.
  • Xustificante de abono das taxas por expedición de documentos (informes técnicos).
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
SERVIZO DE PATRIMONIO Don Filiberto, s/n 3º 986804300 EXT 7270 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
SERVIZO DE PATRIMONIO Don Filiberto, s/n 3º 986804300 EXT 7270
Oficina Horario
SERVIZO DE PATRIMONIO De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Volver