www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Solicitude de concesión demanial dun nicho/columbario por 5 anos, prorrogables por outros 5, por falecemento.

Solicitude dunha concesión demanial dun nicho/columbario por 5 anos por falecemento, prorrogables por unha soa vez por 5 anos máis, sempre que non dispoñan de ningún para o enterramento/incineración.

Persoas físicas.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

  • Solicitude
  • Fotocopia compulsada do NIF ou pasaporte.
  • Xustificante do pagamento das taxas correspondentes pola adxudicación.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
SERVIZO DE PATRIMONIO Don Filiberto, s/n 3º 986804300 EXT 7270 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
SERVIZO DE PATRIMONIO Don Filiberto, s/n 3º 986804300 EXT 7270
Oficina Horario
SERVIZO DE PATRIMONIO De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
LPAP y su reglamento de desarrollo
TRLCSP
Pliego de condiciones de adjudicación de concesiones demaniales de nichos o ceniceros por fallecimiento.

Volver