www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

1403 Solicitude de concesión demanial dun nicho/columbario por 5 anos, prorrogables por outros 5, por falecemento.

Solicitude dunha concesión demanial dun nicho/columbario por 5 anos por falecemento, prorrogables por unha soa vez por 5 anos máis, sempre que non dispoñan de ningún para o enterramento/incineración.

Persoas físicas.

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

  • Solicitude
  • Fotocopia compulsada do NIF ou pasaporte.
  • Xustificante do pagamento das taxas correspondentes pola adxudicación.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de patrimonio Don Filiberto, s/n 3º 986804300 ext 7270 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de patrimonio Don Filiberto, s/n 3º 986804300 ext 7270
Oficina Horario
Servizo de patrimonio De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
LPAP e o seu regulamento de desenrolo
Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Prego de condicións de adxudicación de concesións demaniais de nichos ou columbarios por falecemento.

Volver
Rexistro electrónico