www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

510 Solicitude de licenzas de apertura ou posta en funcionamento de locais sen execución de obras

Tramitación para o outorgamento de licenzas de apertura ou posta en funcionamento de locais que non comporten a execución de obras

Persoas ou entidades que vaian proceder á apertura ou posta en funcionamento dun local para o que non precisan executar ningún tipo de obra

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

En todo caso:

 • Solicitude (Mod 510)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Documentacion acreditativa da referencia catastral
 • Escritura de propiedade ou contrato de aluguer do local
 • Copia da licenza municipal de obras ou copia da licenza de apertura anterior ou da licenza que ampare o acondicionamento existente
 • Memoria da actividade subscrita por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
 • Documentación técnica xustificativa do cumprimento da normativa vixente reguladora da protección contra incendios subscrita por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
 • Documentación técnica xustificativa do cumprimento da normativa vixente regularoda da protección acústica subscrita por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correpondente
 • Certificado de seguridade e solidez subscrito por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
SERVIZO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO HISTÓRICO Churruchaos, baixo 986804300 EXT 7500 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
SERVIZO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO HISTÓRICO Churruchaos, baixo 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
SERVIZO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO HISTÓRICO De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Volver
Rexistro electrónico